SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI CONTROL COMERCIAL:

– şef serviciu – BOLOG AURELIAN

– 7 poliţişti locali;

SERVICIUL BAZA DE DATE, DISPECERAT ŞI EVIDENŢA PERSOANELOR:

– şef serviciu – MUREȘAN IOANA

– 2 consilieri gr.I.

– 5 poliţişti locali

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, RESURSE UMANE ŞI ACHIZIŢII PUBLICE:

– 1 şef serviciu – IURIAN CRISTINA LAURA

– 5 consilieri gr.I,

– 1 referent

– 1 personal contractual

SERVICIUL SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ:

-1 şef serviciu – MĂNĂILĂ VASILE DOREL