Politia Locala Turda

Declaratii Avere 2017

Declaratii avere si interese 2017

Baciu Dorel Costica Declaratie avere si interese
Balint Alexandru Razvan Declaratie avere si interese
Beldean Adrian Iulius Declaratie avere si interese  
Bica Nicolaie Declaratie avere si interese
Bolog Aurelian Declaratie avere si interese  
Borza Vasile Valentin Declaratie avere si interese
Buglea Nicolaie Sorin Declaratie avere si interese
Buglea Steliana Declaratie avere si interese
Calian Ovidiu Declaratie avere si interese
Chirila Adrian Mircea Declaratie avere si interese 
Cosma Alin Doru Declaratie avere si interese
Costinas Bogdan Dorin Declaratie avere si interese
Costisor Bogdan Declaratie avere si interese
Cozma Andreea Maria Declaratie avere si interese
Ciortea Marcel Declaratie avere si interese
Czuli Marcel Declaratie avere si interese
Dan Emilia Declaratie avere si interese
Deac Nicoleta Declaratie avere si interese
Dragan Claudia Declaratie avere si interese
Fagadar Daniela Declaratie avere si interese
Farcasan Radu Ioan Declaratie avere si interese
Fenesan Gabriela Declaratie avere si interese
Feurdean Daniel Declaratie avere si interese
Filip Valentin Declaratie avere si interese
Fratean Mihaiela Declaratie avere si interese 
Gheorghiu Calin Mihai Declaratie avere si interese 
Gherman Liviu Declaratie avere si interese 
Ghioltan Calin Declaratie avere si interese 
Goia Alina Cristina Declaratie avere si interese 
Goia Dacian Calin Declaratie avere si interese 
Hanc Marius Adrian Declaratie avere si interese 
Ienei Claudiu Adrian Declaratie avere si interese 
Inocan Dan Cristian

Declaratie avere si interese 

Declaratie avere si interese 2

Ion Nicolaie Declaratie avere si interese 
Istrate Vasile Florin Declaratie avere si interese 
Iurian Cristina Laura Declaratie avere si interese 
Juchi Sabin Declaratie avere si interese 
Kiss Ioan Adrian Declaratie avere si interese 
Kolozsi Sandor Declaratie avere si interese 
Manaila Vasile Dorel Declaratie avere si interese 
Metea Mariana Cristina Declaratie avere si interese 
Mencu Oliviu Mircea Declaratie avere si interese
Mic Camelia Declaratie avere si interese
Mihut Adrian Marian Declaratie avere si interese 
Miron Florin Cristian Declaratie avere si interese 
Mocan Ioan Adrian Declaratie avere si interese 
Moldovan Remus Declaratie avere si interese 
Moldovan Valer Declaratie avere si interese 
Morar Alin Declaratie avere si interese 
Muresan Ioana Declaratie avere si interese 
Nadasan Melian Declaratie avere si interese 
Nemes Cristian Valentiu Declaratie avere si interese 
Obedea Olimpiu Marcel Declaratie avere si interese 
Okros Rodica Ioana Declaratie avere si interese 
Onaca Vasile Declaratie avere si interese 
Oprea Marius Declaratie avere si interese
Padurean Alexandra Cristina Declaratie avere si interese
Pardutiu Dorel Declaratie avere si interese 
Pascu Anamaria Declaratie avere si interese 
Podar Aurelian Nicolaie Declaratie avere si interese 
Podar Maria Cristina Declaratie avere si interese 
Pop Ancuta Dana Declaratie avere si interese 
Pop Calin Dorel Declaratie avere si interese 
Popa Viorel Declaratie avere si interese 
Rezmeves Remus Sorin Declaratie avere si interese 
Rotar Maria Sonia Declaratie avere si interese 
Rus Sorinel Vasile Declaratie avere si interese 
Salajan Viorica Declaratie avere si interese  
Salajean Dorel Declaratie avere si interese  
Silaghi Stefan Declaratie avere si interese  
Socaciu Marius Declaratie avere si interese  
Sonica Ioan Doru Declaratie avere si interese   
Suatean Cristina Eugenia Declaratie avere si interese   
Taar Roberth Andrei Declaratie avere si interese   
Trif Laura Denisa Declaratie avere si interese   
Valerio Ioana Declaratie avere si interese   
Zamfir Gligor Danut Declaratie avere si interese   

 

Anunt concurs recrutare

SERVICIUL PUBLIC POLIȚIA LOCALĂ TURDA

ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN PERIOADA 19,20 și 22 DECEMBRIE 2016

PENTRU OCUPAREA FUNCȚIIILOR PUBLICE VACANTE DE :

 1. POLIȚIST LOCAL I/ asistent – Serviciul disciplina în construcții, protecția mediului și control comercial – 1 post

Condiţii specifice de participare

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe sociale, ramura științe economice;

- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

- permis de conducere auto, categoria B.

 1. POLIȚIST LOCAL III/principal - Serviciului siguranță și ordine publică – 1 post

Condiţii specifice de participare

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

- permis de conducere auto, categoria B.

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel:

-          proba sportivă eliminatorie se va susţine în data 19 decembrie 2016, orele 09,00 -pentru funcția de polițist local III/principal;

-          proba scrisă se va susţine în data 20 decembrie 2016, orele 11,00

-          proba de interviu se va susţine în data de 22 decembrie 2016, orele 09,00.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • formularul de înscriere – se ridică de la Serviciul financiar–contabil, resurse umane și achiziții publice;
 • copia actului de identitate și a permisului de conducere;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (și foaia matricolă unde este cazul);
 • cazierul judiciar ( se va specifica “pentru angajare”);
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia carnetului de muncă sau adeverință vizată de ITM care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției publice pentru perioada lucrată anterior datei de 31.12.2010 și adeverință eliberată de angajator care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției publice pentru perioadele lucrate ulterior datei de 01.01.2011;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 • declarația pe propria răspundere care să ateste faptul că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • dosar plic.

Actele prevăzute la dosar se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

            Dosarele se înregistrează la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, P-ţa Romană, nr. 39, până la data de 07.12.2016, orele 15.00 și se predau secretariatului comisiei de concurs. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

            Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317303.

Evaluare activităţii Poliţiei Locale Turda pe luna octombrie 2016

 

Evaluarea activităţii Poliției Locale Turda în perioada 01.10.2016 – 31.10.2016

             Având în vedere obiectivele strategice şi specifice ale Poliţiei Locale pentru anul 2016 şi măsurile dispuse, activitățile specifice desfășurate de polițiștii locali, au avut ca scop atingerea obiectivelor de reducere a fenomenului infracțional și contravențional pe domeniile de activitate și creșterea nivelului de încredere a cetățenaului în instituție prin optimizarea dialogului cu societatea.

În perioada 01 octombrie 2016 – 31 octombrie 2016 pentru prevenirea, combaterea fenomenului infracțional și contravențional, s-au organizat acțiuni în urma cărora s-au sancționat faptele de încălcare a unor norme de conviețiuire socială, respectiv nerespectarea ordinii și liniștii publice precum și faptele de încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice.

 Astfel s-au desfășurat acțiuni pe line de ordine publică, circulație și comerț .

 Pe linie de ordine publică, s-a acționat:

 

Citește mai departe...

Achizitii publice

 

 Denumire licitatie

Documente disponibile 

Stare licitatie

Strategia de anuala de achizitii publice pe anul 2018

Strategia anuala 2017.pdf

 

Servicii de actualizare pagina WEB a Politiei Locale Turda

Documentatie

 

Achizitie anvelope iarna

Anunt invitatie de participare

 

Programul anual al achizitiilor publice 2017

Program achizitii 2017.pdf

 

Strategia de anuala de achizitii publice pe anul 2017

 Strategia anuala.pdf

 

Anunt achizitie sistem PC deskto Politia Locala

Anunt invitatie de participare.pdf

Caiet de sarcini.pdf

Formulare.doc

Model contract.pdf 

 

Anunt achizitie sistem PC desktop

Anunt invitatie de participare.pdf

Caiet de sarcini.pdf

Formulare.doc

Model contract.pdf

 Atribuire

Anunt achizitie multifunctional

Anunt invitatie de participare.pdf

Formulare.doc

 Atribuire

Achizitie anvelope iarna

Anunt invitatie de participare.pdf

 Atribuire

Achizitie uniforme de politie pentru Politia Locala Turda

Anunt invitatie de participare.pdf

Caiet de sarcini.pdf

Contract de furnizare.pdf

Formulare.doc

Atribuire lot 1

Atribuire lot 2

Achizitie copiator color automat Politia Locala Turda

Anunt invitatie de participare.pdf

Caiet de sarcini.pdf

Contract de furnizare.pdf

Formulare.doc

 ANULATA

EVALUAREA ACTVITATII POLITIEI LOCALE TURDA IN PERIOADA 01.07.2016 - 30.092016

     Având în vedere obiectivele strategice şi specifice ale Poliţiei Locale pentru anul 2016 şi măsurile dispuse, activitățile specifice desfășurate de polițiștii locali, au avut ca scop atingerea obiectivelor de reducere a fenomenului infracțional și contravențional pe domeniile de activitate și creșterea nivelului de încredere a cetățenaului în instituție prin optimizarea dialogului cu societatea.

     În perioada 01 iulie 2016 – 30 septembrie 2016 pentru prevenirea, combaterea fenomenului infracțional și contravențional, s-au organizat acțiuni în urma cărora s-au sancționat faptele de încălcare a unor norme de conviețiuire socială, respectiv nerespectarea ordinii și liniștii publice precum și faptele de încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice.

 Astfel s-au desfășurat acțiuni pe line de ordine publică, circulație și comerț, dupa cum urmeaza:

Citește mai departe...

Subcategorii