Politia Locala Turda

Analiza activităților desfășurate de către polțiștii Serviciului Public Poliția Locală Turda în anul 2016

           Efectivele Serviciului Public Poliţia Locală Turda au acţionat în conformitate cu prevederile legii nr.155/2010 a poliţiei locale, a dispoziţiilor primarului municipiului Turda şi a Planului Managerial al directorului Serviciului Public Poliţia Locală Turda, respectând principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici, în următoarele domenii de activitate:

 a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;

 b) circulaţia pe drumurile publice;

 c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;

 d) protecţia mediului;

 e) activitatea comercială;

 f) evidenţa persoanelor;

 g) alte domenii stabilite prin lege.

            În perioada de referinţă, Poliţia Locală Turda, şi-a desfăşurat activitatea pe două paliere, respectiv pe linie de prevenire şi pe linia combaterii fenomenelor antisociale.

             Pe linia de prevenire au fost organizate activităţi zilnice, în zilele lucrătoare la trecerile pentru pietoni din zona şcolilor şi a grădiniţelor cu scopul prevenirii accidentelor de circulaţie în care sunt implicaţi elevii şi preşcolarii. S-a pus accent pe dirijarea traficului rutier în zona centrală şi în punctele sensibile ce privesc fluidizarea circulaţiei auto şi pietonală.

              De asemenea, s-a pus accent pe:

 -   executarea de patrulări în zona şcolilor pentru a se asigura ordinea şi liniştea publică, precum şi

 •  -  sprijin acordat Poliţiei Municipiului Turda prin patrulări în zonele de responsabilitate în trei schimburi,

 • soluţionarea unor solicitări prin “apel 112” şi patrule comune în domeniul rutier tot cu Poliţia Municipiului – Biroul Rutier.

 •            Pe linia de combatere infracţională şi contravenţională, Poliţia Locală Turda, a desfăşurat activităţi ţinând cont de principalii indicatori de performanţă, după cum urmează a fi expuse în următoarele capitole.

  Au fost organizate şi executate un număr de 112 (+112) acţiuni cu efective mărite fiind constatate un număr de 6 (+6) infracţiuni în flagrant.

  Citește mai departe...

Activități desfășurate de Poliția Locala Turda, în piețele agroalimentare în perioada 25.07.2016–12.08.2016

 

Echipe mixte ale Poliției Locale pe linie de ordine publică, control comercial și protecția mediului au efectuat în perioada 25.07.2016–12.08.2016 controale în piețele agroalimentare ale municipiului: în piața centrală și piața Micro III.

               Agenții de poliție, au urmărit respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectarea condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, verificându-se existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a certificatelor de producător, aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, respectarea condițiilor igienico-sanitare de comercializare și depozitare a produselor expuse vânzării și totodată pentru prevenirea sustragerii de produse și identificarea persoanelor care apelează la mila publică.

Ca urmare a intervențiilor, s-au aplicat:

 • 40 de somații și 15 avertismente pentru nerespectarea unor prevederi ale HG 348/2004 - privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.

 • 45 de somații și 5 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Legii 145/2014 - pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,

 • 2 sancțiuni contravenționale și 10 somații pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 12/1990 - privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite;

 

Deoarece în cadrul acțiunilor din teren, s-a constatat și o lipsă a cunoașterii legislației, a unor norme minime care trebuie respectate atât de către comercianți, producători agricoli cu activitate în piețe și oboruri cât cumpărători, aducem la cunoștiință câteva informații din acest domeniu. Exemplificăm cele mai uzuale acte normative în care sunt expuse drepturi, obligații, proceduri care, respectate și aplicate, conduc la dezvoltarea unui sistem de comerț civilizat în sectorul agricol și nu numai.

 

Ex. acte normative:

 

 • Hotărârea nr.348/2004 (actualizată) privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice care stabilește regulile generale de exercitare a formelor specifice de comerţ cu amănuntul şi prestări de servicii în unele zone publice, precum şi cerinţele minime de dotare necesare realizării acestor activităţi.

 • Legea 145/2014 (actualizată) pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol care reglementează modul de desfăşurare a activităţilor economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse.

 • Legea 12/1990 (actualizată) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;

Menționăm că actele normative amintite, conțin reglementari legale, definiții, proceduri, modele dar și sancțiuni, atât contravenționale principale: avertisment, amenda contravențională sau prestarea unei activități în folosul comunității, cât și/sau după caz, sancțiuni complementare: confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții, suspendarea, anularea, după caz a avizului acordului sau a autorizației de exerciatere a unei activități.

Pentru prevenirea aplicării sancțiunilor contravenționale sau penale în domeniul activității economice în sectorul agricol, recomandăm repectarea procedurilor impuse de legislația în vigoare și a Regulamentului de funcționare și organizare a pieței aprobat nivelul municipiului Turda.

Poliția Locală Turda, vă stă la dispoziție în limitele conferite de lege.

  

Conducerea

Poliției Locale Turda

  

 

Citește mai departe...

Raport de activitate - octombrie 2013

Măsuri luate cu ocazia activităţilor executate:

176 persoane legitimate;

73 persoane avertizate

38 invitaţii la sediul Poliţiei Locale în scopul clarificării abaterii săvârşite

147 procese verbale de contravenţie;

Prin dispecerat s-au efectuat 115 accesări în baza de date M.A.I pentru buna desfăşurare a activităţii agenţilor în teren.

Cu ocazia activităţilor s-au aplicat un număr 147 sancţiuni contravenţionale în valoare de 26.590 lei după cum urmează:

-12 sancţiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii 61/1991, în valoare de 3250 lei

-67 sancţiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii 92/2007 în valoare de 8650 lei;

-26 sancţiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor HCL 212/2005 în valoare de 4.250 lei;

-23 sancţiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor OUG195/2002 în valoare de 3840 lei;

-5 sancţiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor OUG 99/2000 în valoare de 1000 lei;

-2 sancțiuni aplicate pentru nerspectarea precederilor Legii 50/1991 – în valoare de 4000 lei;

-2 sancțiuni aplicate pentru nerspectarea prevederilor HG661/2003 – AVERTISMENT

-2 sancțiuni aplicate pentru nerspectarea prevederilor Legii12/1990 – AVERTISMENT

-8 sancțiuni aplicate pentru nerspectarea prevederilor HCL93/2013 – în valoare de 1600 lei;

Evaluarea activităților Poliției Locale Turda în perioada 01.07.2016 - 31.07.2016

 •  Având în vedere obiectivele strategice şi specifice ale Poliţiei Locale pentru anul 2016 şi măsurile dispuse de către directorul executiv al instituţiei au avut ca scop desfăşurarea unor activităţi specifice care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite după cum urmează:

 asigurarea ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului şi creşterea eficienţei măsurilor de ordine şi linişte publică;

 • creşterea eficienţei acţiunilor de combatere a cerşetoriei;

 • creşterea eficienţei acţiunilor pe linie de circulaţie;

 • creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ din municipiul Turda;

 • reducerea faptelor antisociale;

 • protejarea cetăţenilor împotriva unor activităţi comerciale ilicite;

 • stoparea execuţiei clădirilor construite ilegal;

 • ecologizarea zonelor verzi şi monitorizarea gestionării deşeurilor;

Poliţiştii locali ai Serviciului Siguranță și Ordine Publică au desfăşurat activitate în microraioanelor I-IV, cartier Poiana, Turda Nouă, Băi Sărate şi zona industrială pentru prevenirea, combaterea și sancționarea faptelor antisociale, pentru asigurarea unui climat de ordine şi liniște publică, o bună gospodărire a comunității prin promovarea unei relații civilizate în viața cotidină, acționând conform planului de acţiune atât pe linie de ordine publică cât și circulaţie.

 • Pe linie de ordine publică, s-a acționat:

 • - în scopul menţinerii ordinii şi liniştii publice pe itinerariul de patrulare în zonele stabilite: cea a asociațiilor de proprietari şi case - Micro I-IV, cartier Poiana, piațe agroalimentare, parcuri, zone turistice – Salina Turda, lacuri Băi Sărate.

- în scopul prevenirii apelării la mila publică, identificării cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adapost şi procedează la încredinţarea acestora Serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii, acţionîndu-se în special în apropierea bisericilor pe timpul slujbelor religioase şi zonele comerciale. Au fost vizate şi persoanele care colectau fără autorizaţii, bani în scop religios sau umanitar.

Pe acesată line s-au aplicat 9 sancțiuni contravenționale în valoare de 1700 lei pentru apelare la mila publică conform art. 2, pct. 3 din legea 61/1991 şi 3 procese verbale pentru neluarea măsurilor de îngrijire a copiilor minori de către părinţi conform art.2, pct.33 din legea 61/1991)

 •  -  în scopul asigurării şi păstrării curăţeniei pe trotuare, zone verzi –parcuri şi în dreptul imobilelor. Persoanelor fizice şi juridice li s-au aplicat somaţii cu măsuri punctuale pentru efectuarea curăţeniei dar s-au aplicat şi 7 sancţiuni contravenţionale în valoare de 700 lei pentru cei identificați ca  au consumat și aruncat coji de semințe de floarea soarelui pe aleea din parc, iar pentru nerespectarea  altor prevederi din HCL212/2005 din domeniul administraţiei patrimoniului imobiliar s-au aplicat 27 sancţiuni contravenţionale în valoare de 2400 lei;
 • În domeniul „siguranţa circulaţiei” au acţionat: 

 •  - în scopul fluidizării circulaţiei şi a eliberării sectoarelor de drum din zona Salina Turda, str. Castanilor și a supravegherii şi asigurării fluenţei traficului rutier şi pietonal în zona trecerilor pentru pietoni: str.. Republicii în dreptul supermarketului „Billa”, pe str. Axente Sever – piața agroalimentară și Calea Victoriei – Materna.

 - în scopul aplicării prevederilor HCL 93/2013 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a blocării autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Turda, au actionat împreună cu reprezentanții S.C.API SRL și s-au aplicat 5 sancțiuni în valoare de 500 lei.

 •         Polițiștii locali ai Serviciului Disciplina în Construcții, Protecția Mediului, Control Comercial au  efectuat verificări, conform atibuțiilor conferite de legea 155/2010.

 •  În domeniul diciplinei în construcții: pentru soluționarea a 10 sesizări din domeniul disciplinei în construcții și au aplicat 44 somaţii, dintre care 23 pentru luarea de măsuri pentru respectarea prevederilor Legii 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii dispunând totodată sistarea lucrarilor de constructii până obţinerea autorizatiei de construire (A.C) și 21 de somații pentru luarea măsurilor pentru respectarea prevederilor H.C.L 212/2005- în domeniul discilpinei în construcții

           În domeniul controlului comercial au desfășurat activitate cu precădere în piaţa agroalimentară Centrală, pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectarea condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, au verificat legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

S-a verificat existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

 •  - În urma acțiunilor și activităților desfășurate, au efectuat 3 verificări pentru soluționarea a 3 sesizări, au eliberat 7 ”Acord de functionare” și 7 ”Aviz de funcționare”, au aplicat 21 de sancțiuni contravenționale, astfel:

- 8 sancțiuni contravenționale - pentru nerespectarea prevederilor Legii 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

- 4 sancțiuni contravenționale, pentru nerespectarea prevederilor Legii 12/19990   privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;

- 2 sancțiuni contravenționale, pentru nerespectarea prevederilor O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

- 1 sancțiune contravenționlă, pentru nerespectarea prevederilor H.C.L. 212/2005 privind buna gospodărire a municipiului Turda;

- 1 sancțiune contravențională, pentru nerespectarea prevederilor H.G. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice

 • În perioada 01.07.2016 – 31.07.2016, la nivelul Poliţiei Locale Turda, s-au aplicat de 341 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 72.500 lei, astfel:

-159 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor HCL 212/2005, privind buna gospodărire a Municipiului Turda în valoare de 23.100 lei;

 • - 5 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor HCL 93/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a blocării şi ridicării autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Turda în valoare de 500 lei

 • - 5 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor Legii 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite în valoare de 4.000 lei;

 • - 80 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor Legii 61/1991, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice în valoare de 29.350 lei;

 • - 19 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor Legii 92/2007 – privind Legea serviciilor de transport public local, în valoare 1.600 lei;

 • - 8 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor Legii 145/2014 privind pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol - averisment;

 • - 2 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor OG 99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, în valoare de 200 lei;

 • - 62 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, în valoare de 13.750 lei, dintre care pentru 54 procese verbale s-a aplicat şi măsura complementară “puncte penalizare”;

- 1 proces verbal a fost întocmit pentru nerespectarea prevederilor HG 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice – avertisment;

Numărul proceselor verbale aplicate în luna iulie 2016, sunt sintetizate în tabelul de mai jos.

 •   
 • Comparativ în tabelul de mai jos, arătăm sancţiunile contravenţionale aplicate de către poliţiştii locali în lunile iulie ale anului 2015 şi 2016.
 •  
 • DIRECTOR EXECUTIV,
 • Moldovan Valer

 

RAPORT DE ACTIVITATE - iulie 2013

Măsuri luate cu ocazia activităţilor executate:

 • 232 persoane legitimate;
 • 105 persoane avertizate;
 • 87 invitaţii la sediul Poliţiei Locale în scopul clarificării abaterii săvârşite;
 • 202 procese verbale de contravenţie;

  Citește mai departe...