Politia Locala Turda

RAPORT DE ACTIVITATE - iunie 2013

  • Măsuri luate cu ocazia activităţilor executate în luna iunie 2013
  • 278 persoane legitimate;
  • 80 persoane avertizate;
  • 56 invitaţii la sediul Poliţiei Locale în scopul clarificării abaterii săvârşite;
  • 146 procese verbale de contravenţie;

Prin dispecerat s-au efectuat 115 accesări în baza de date pentru buna desfăşurare a activităţii agenţilor în teren.

      Cu ocazia activităţilor s-au aplicat un număr 146sancţiuni contravenţionale în valoare de 31.425 lei după cum urmează;

ü  31 sancţiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, în valoare de 14.400 lei;

ü  66 sancţiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, în valoare de 6.950 lei;

ü  1 sancţiune aplicată pentru nerespectarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, în valoare de 1.000 lei;

ü  22 sancţiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor HCL 212/2005 privind buna gospodărire a Municipiului Turda, în valoare de 5.400 lei;

ü  20 sancţiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor OUG195/2002 privind circulatia pe drumurile publiceîn valoare de 3.675 lei;

ü  6 sancţiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, avertisment.