Politia Locala Turda

Evaluarea activităților Poliției Locale Turda în perioada 01.07.2016 - 31.07.2016

 •  Având în vedere obiectivele strategice şi specifice ale Poliţiei Locale pentru anul 2016 şi măsurile dispuse de către directorul executiv al instituţiei au avut ca scop desfăşurarea unor activităţi specifice care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite după cum urmează:

 asigurarea ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului şi creşterea eficienţei măsurilor de ordine şi linişte publică;

 • creşterea eficienţei acţiunilor de combatere a cerşetoriei;

 • creşterea eficienţei acţiunilor pe linie de circulaţie;

 • creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ din municipiul Turda;

 • reducerea faptelor antisociale;

 • protejarea cetăţenilor împotriva unor activităţi comerciale ilicite;

 • stoparea execuţiei clădirilor construite ilegal;

 • ecologizarea zonelor verzi şi monitorizarea gestionării deşeurilor;

Poliţiştii locali ai Serviciului Siguranță și Ordine Publică au desfăşurat activitate în microraioanelor I-IV, cartier Poiana, Turda Nouă, Băi Sărate şi zona industrială pentru prevenirea, combaterea și sancționarea faptelor antisociale, pentru asigurarea unui climat de ordine şi liniște publică, o bună gospodărire a comunității prin promovarea unei relații civilizate în viața cotidină, acționând conform planului de acţiune atât pe linie de ordine publică cât și circulaţie.

 • Pe linie de ordine publică, s-a acționat:

 • - în scopul menţinerii ordinii şi liniştii publice pe itinerariul de patrulare în zonele stabilite: cea a asociațiilor de proprietari şi case - Micro I-IV, cartier Poiana, piațe agroalimentare, parcuri, zone turistice – Salina Turda, lacuri Băi Sărate.

- în scopul prevenirii apelării la mila publică, identificării cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adapost şi procedează la încredinţarea acestora Serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii, acţionîndu-se în special în apropierea bisericilor pe timpul slujbelor religioase şi zonele comerciale. Au fost vizate şi persoanele care colectau fără autorizaţii, bani în scop religios sau umanitar.

Pe acesată line s-au aplicat 9 sancțiuni contravenționale în valoare de 1700 lei pentru apelare la mila publică conform art. 2, pct. 3 din legea 61/1991 şi 3 procese verbale pentru neluarea măsurilor de îngrijire a copiilor minori de către părinţi conform art.2, pct.33 din legea 61/1991)

 •  -  în scopul asigurării şi păstrării curăţeniei pe trotuare, zone verzi –parcuri şi în dreptul imobilelor. Persoanelor fizice şi juridice li s-au aplicat somaţii cu măsuri punctuale pentru efectuarea curăţeniei dar s-au aplicat şi 7 sancţiuni contravenţionale în valoare de 700 lei pentru cei identificați ca  au consumat și aruncat coji de semințe de floarea soarelui pe aleea din parc, iar pentru nerespectarea  altor prevederi din HCL212/2005 din domeniul administraţiei patrimoniului imobiliar s-au aplicat 27 sancţiuni contravenţionale în valoare de 2400 lei;
 • În domeniul „siguranţa circulaţiei” au acţionat: 

 •  - în scopul fluidizării circulaţiei şi a eliberării sectoarelor de drum din zona Salina Turda, str. Castanilor și a supravegherii şi asigurării fluenţei traficului rutier şi pietonal în zona trecerilor pentru pietoni: str.. Republicii în dreptul supermarketului „Billa”, pe str. Axente Sever – piața agroalimentară și Calea Victoriei – Materna.

 - în scopul aplicării prevederilor HCL 93/2013 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a blocării autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Turda, au actionat împreună cu reprezentanții S.C.API SRL și s-au aplicat 5 sancțiuni în valoare de 500 lei.

 •         Polițiștii locali ai Serviciului Disciplina în Construcții, Protecția Mediului, Control Comercial au  efectuat verificări, conform atibuțiilor conferite de legea 155/2010.

 •  În domeniul diciplinei în construcții: pentru soluționarea a 10 sesizări din domeniul disciplinei în construcții și au aplicat 44 somaţii, dintre care 23 pentru luarea de măsuri pentru respectarea prevederilor Legii 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii dispunând totodată sistarea lucrarilor de constructii până obţinerea autorizatiei de construire (A.C) și 21 de somații pentru luarea măsurilor pentru respectarea prevederilor H.C.L 212/2005- în domeniul discilpinei în construcții

           În domeniul controlului comercial au desfășurat activitate cu precădere în piaţa agroalimentară Centrală, pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectarea condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, au verificat legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

S-a verificat existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

 •  - În urma acțiunilor și activităților desfășurate, au efectuat 3 verificări pentru soluționarea a 3 sesizări, au eliberat 7 ”Acord de functionare” și 7 ”Aviz de funcționare”, au aplicat 21 de sancțiuni contravenționale, astfel:

- 8 sancțiuni contravenționale - pentru nerespectarea prevederilor Legii 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

- 4 sancțiuni contravenționale, pentru nerespectarea prevederilor Legii 12/19990   privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;

- 2 sancțiuni contravenționale, pentru nerespectarea prevederilor O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

- 1 sancțiune contravenționlă, pentru nerespectarea prevederilor H.C.L. 212/2005 privind buna gospodărire a municipiului Turda;

- 1 sancțiune contravențională, pentru nerespectarea prevederilor H.G. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice

 • În perioada 01.07.2016 – 31.07.2016, la nivelul Poliţiei Locale Turda, s-au aplicat de 341 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 72.500 lei, astfel:

-159 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor HCL 212/2005, privind buna gospodărire a Municipiului Turda în valoare de 23.100 lei;

 • - 5 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor HCL 93/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a blocării şi ridicării autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Turda în valoare de 500 lei

 • - 5 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor Legii 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite în valoare de 4.000 lei;

 • - 80 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor Legii 61/1991, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice în valoare de 29.350 lei;

 • - 19 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor Legii 92/2007 – privind Legea serviciilor de transport public local, în valoare 1.600 lei;

 • - 8 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor Legii 145/2014 privind pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol - averisment;

 • - 2 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor OG 99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, în valoare de 200 lei;

 • - 62 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, în valoare de 13.750 lei, dintre care pentru 54 procese verbale s-a aplicat şi măsura complementară “puncte penalizare”;

- 1 proces verbal a fost întocmit pentru nerespectarea prevederilor HG 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice – avertisment;

Numărul proceselor verbale aplicate în luna iulie 2016, sunt sintetizate în tabelul de mai jos.

 •   
 • Comparativ în tabelul de mai jos, arătăm sancţiunile contravenţionale aplicate de către poliţiştii locali în lunile iulie ale anului 2015 şi 2016.
 •  
 • DIRECTOR EXECUTIV,
 • Moldovan Valer