Politia Locala Turda

EVALUAREA ACTVITATII POLITIEI LOCALE TURDA IN PERIOADA 01.07.2016 - 30.092016

 

 •       Pe linie de ordine publică, s-a acționat:

În scopul menţinerii ordinii şi liniştii publice, patrulându-se pe itinerariile stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Turda , astfel: în zona asociațiilor de proprietari şi case - Micro I-IV, cartier Poiana, piețe agroalimentare, parcuri, zone turistice – Salina Turda, lacuri - Băi Sărate și locuri cu risc criminogen ridicat.

Totodată s-a acționat și în scopul asigurării şi păstrării curăţeniei pe trotuare și zone verzi – parcuri dar și în dreptul imobilelor, persoanelor fizice şi juridice li s-au aplicat somaţii cu măsuri punctuale pentru efectuarea curăţeniei. Pentru  nerespectarea prevederilor impuse de somații, în 49 de cazuri s-au aplicat sancțiuni conform prevederilor HCL212 privind buna gospodărie a municipiului.

 Pe timpul activităților zilnice s-a acționat și în scopul prevenirii apelării la mila publicului, a identificării cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, în special în apropierea Bisericilor pe timpul slujbelor religioase şi în zonele comerciale, Au fost vizate şi persoanele care colectau sume de bani în scop religios sau umanitar. fără autorizaţii Pe acesată linie polițiștii locali au legitimat și sancționat 24 persoane care apelau la mila publică, minorii au fost încredințați părinților iar 4 persoane –părinți au fost sanctionati penrtu neluarea măsurilor pentru a împiedica vagabondajul si cerșetoria.

     Deasemena, pentru asigurarea ordinii și liniștii publice zilnic și prevenirea faptelor de natură antisocială, zilnic, s-a patrulat în zona unităților școlare pe timpul cursurilor școlare, iar între orele 07.30 - 08.10 și 12.00 -12.30 au acţionat și în zona trecerilor pentru pietoni din apropierea unităţilor şcolare pentru a asigura traversarea în siguranţă a elevilor.       În domeniul „siguranţa circulaţiei” au acţionat în scopul:

 •          Fluidizării circulaţiei şi a eliberării sectoarelor de drum din zona Salina Turda, str. Castanilor (în luna iulie-august) și a supravegherii şi asigurării fluenţei traficului rutier şi pietonal în zona trecerilor pentru pietoni: str. Republicii în dreptul supermarketului „Billa”, pe str. Axente Sever –zona piața agroalimentară și Calea Victoriei – Materna.

          Actiunile pe linie de circulație în perioada iulie – septembrie a avut ca scop ”disciplinarea” pietonilor privind traversarea arterelor de circulație doar prin locuri permise, dar și conducătorilor auto privind parcarea, staționarea pe domeniul public și locuri special amenajate. Pentru nerespectarea prevederilor pe linia circulației pe drumurile publice – au fost sancționați 196 conducători auto OUG195/2002 privind circulație pe drumurile publice și 60 de pietoni pentru traversarea neregulamentară a arterelor de circulație.

În perioada 01.07.2016 - 30.09.2016, polițiștii locali pe timpul activităților au identificat atât contravenții pentru care au aplicat 983 sancțiuni contravenționale în valoare de 213.930 lei, dar au constatat și infracțiuni, după cum urmează:

              * În data 31.07.2016 în urma unor verificări s-a identificat o persoană de sex masculin care și-a însușit datele persoanale ale altei persoane. Acesta confrom procedurilor a fost predat Poliției Municipiului Turda pentru întocmirea Dosarului de cercetare penală pentru fasul privind indentitatea.

            * Amintim de asemenea că pe timpul activității în piața centrală, polițiștii locali, au identificat și condus la sediul Poliției Locale în 2 cazuri, 3 persoane care aveau asupra lor tigări de contrabandă. Tigările a fost confiscate iar persoanelor conform procedurilor li s-a întcmit acte de constatare care au înaintate Parchetului de pe lîngă Judecătoria Turda în vederea cercetării penale.

 •                În domeniul diciplinei în construcții au fost efectuate controale privind identificarea construcţiilor efectuate fără autorizaţie de construire. Astfel, în urma verificărilor efectuate în perioada că pe timpul activității au fost aplicate: 77 somaţii cu măsuri punctuale, 24 invitaţii pentru reglementarea unor situații și 117 note de constatare, iar pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.50/1991 s-au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale în valoare de 6000 lei.În domeniul disciplinei în construcții au fost soluționate 38 sesizări a căror răspuns a fost comunicat petenților, în termenul legal.

 •             În domeniul controlului   comercial  s-a acționat în scopul verificării a termenului de valabilitate al produselor comercializate şi a verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate de către comercianţi, confrom Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite.Au fost aplicate: 8 adrese-somaţii cu măsuri punctuale, 31 procese verbale de constatare, 12 invitaţii şi 19 sancţiuni contravenţionale.

S-au înregistrat şi soluţionat 3 sesizări şi s-au eliberat 21 Acorduri de funcţionare şi 22 Avize pentru orarul de funcţionare ca urmare a verificării documentaţiei depuse de către operatorii economici

             În domeniul protecției mediului   au fost efectuate verificări privind existența contractelor de salubritate a operatorilor economici cu firma specializată în prestarea serviciilor de salubritate, SC Prival Ecologic Servis SRL conform prevederilor art. 3, lit. g din H.C.L. 212/2005.

S-au aplicat: 100 de somaţii, 22 invitaţii şi 23 note de constatare. S-au soluționat 10 sesizări ale cetățenilor cărora li s-a comunicat răspunsul în termenul prevăzut de lege si s-au aplicat 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 600 lei.

        În urma activităților desfășurate în ultimele 3 luni, la nivelul Poliţiei Locale Turda, s-au aplicat de 983  sancţiuni contravenţionale,  în valoare de 213.930 lei, astfel:

 • - 452 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor HCL 212/2005, privind buna gospodărire a Municipiului Turda în valoare de 68.680 lei;

 • - 20 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor Legii 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite în valoare de 10.000 lei;

 • - 188 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor Legii 61/1991, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice în valoare de 66300 lei;

 • - 45 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor Legii 92/2007 – privind Legea serviciilor de transport public local, în valoare 4200lei;

 • - 8 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor Legii 145/2014 , avertisment;

 • - 256 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, în valoare de 58.050 lei.

 • - 6 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor Legii 50/1991 în valoare de 6000 lei;

 • - 1 proces-verbal a fost întocmit pentru nerespectarea prevederilor HG 348/2004 avertisment;

 • - 5 procese verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor HCL 93/2013, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice în valoare de 500 lei;

 • - 2 procese-verbale au fost întocmite pentru nerespectarea prevederilor OG99/2000 în valoare de 200 lei;

  Pentru buna desfășurare a vieții cotidiene pentru asigurarea ordinii și liniștii publice în municipiul Turda, polițiștii locali au acționat și în scopul soluționării reclamațiilor telefonice înregistrate atât prin apel la dispeceratul Poliției Locale tel:(0264-317303) cât și prin apel ”112”. S-au solutionat 56 apeluri 112 ;i 321 apeluri prin dispecerat, apeluri prin care se reclamau diverse situatii printre care amintim: tulburarea linistii publice cu muzicatulburarea linistii publice prin larma-conflicte intre vecini sau familie, depozitarea de deseuri pe domeniul public, ocuparea locurilor de parcare pentru care exista abonament.