Politia Locala Turda

Evaluare activităţii Poliţiei Locale Turda pe luna octombrie 2016

 

În scopul menţinerii ordinii şi liniştii publice, patrulându-se pe itinerariile stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Turda, astfel: în zona asociațiilor de proprietari şi case - Micro I-IV, cartier Poiana, piețe agroalimentare, parcuri, zone turistice – Salina Turda, lacuri - Băi Sărate și locuri cu risc criminogen ridicat.

             Totodată s-a acționat și în scopul asigurării şi păstrării curăţeniei pe trotuare și zone verzi – parcuri dar și în dreptul imobilelor, persoanelor fizice şi juridice li s-au aplicat somaţii cu măsuri punctuale pentru efectuarea curăţeniei. Pentru  nerespectarea prevederilor impuse de somații, în 17 de cazuri s-au aplicat sancțiuni conform prevederilor HCL212/2005 privind buna gospodărie a municipiului.

             Pentru asigurarea ordinii și liniștii publice zilnic și prevenirea faptelor de natură antisocială 21 de persoane au fost sancţionate pentru nerespectarea prevederilor legii 61/1991. De asemena pentru asigurarea ordinii și liniștii publice zilnic și prevenirea faptelor de natură antisocială, zilnic, s-a patrulat în zona unităților școlare pe timpul cursurilor școlare, iar între orele 07.30 - 08.10 și 12.00 -12.30 au acţionat și în zona trecerilor pentru pietoni din apropierea unităţilor şcolare pentru a asigura traversarea în siguranţă a elevilor.

             Pe timpul activităților zilnice s-a acționat în scopul prevenirii apelării la mila publicului, a identificării cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, în special în apropierea Bisericilor pe timpul slujbelor religioase şi în zonele comerciale. Au fost vizate şi persoanele care colectau sume de bani, fără autorizaţii în scop religios sau umanitar.

       Poliţiştii locali au acţionat în pieţele agroalimentare în scopul asigurării unui bun climat pentru efectuarea activităţilor comerciale. Au sancţionat faptele de încălcare a normelor prevăzute în Codul Penal şi au întocmit actele de constatare pentru cazurile în care s-au i constatat infracţiuni, asfel:

                În data de 28.10.2016 la ora 1010 în Piaţa agroalimentară centală au fost identificate 2 persoane care comercializau şosete tip „Winter - Socker 3 Paar” fără a avea acte de provenienţă a mărfii. Persoanele au fost sacţionate contravenţional, conform art.1, lit. e din Legea 12/1990 cu suma de 1000 lei, iar cele 108 perechi de şosete au fost ridicate în vederea confiscării şi valorificării în condiţiile legii, contravaloarea acestora făcându-se venit la bugetul administraţiei publice centrale.

  •               Amintim de asemenea că pe timpul activității în piața centrală, polițiștii locali, au identificat și condus la sediul Poliției Locale în 2 cazuri, 3 persoane care aveau asupra lor ţigări de contrabandă. Tigările a fost confiscate iar persoanelor conform procedurilor li s-a întcmit acte de constatare care au fost înaintate Parchetului de pe lîngă Judecătoria Turda în vederea cercetării penale.

              În domeniul „siguranţa circulaţiei” au acţionat în scopul:

              Fluidizării circulaţiei și a supravegherii traficului rutier şi pietonal în zona trecerilor pentru pietoni: str. Republicii în dreptul supermarketului „Billa”, pe str. Axente Sever –zona piața agroalimentară și Calea Victoriei – Materna.

              Creșeterea acțiunilor pe linie de circulație au avut ca scop ”disciplinarea” pietonilor privind traversarea arterelor de circulație doar prin locuri permise, dar și conducătorilor auto privind parcarea, staționarea pe domeniul public și locuri special amenajate. Pentru nerespectarea prevederilor pe linia circulației pe drumurile publice – au fost sancționați 197 conducători auto OUG195/2002 privind circulație pe drumurile publice și 28 de pietoni pentru traversarea neregulamentară a arterelor de circulație.

                  În domeniul diciplinei în construcții au fost efectuate controale privind identificarea construcţiilor efectuate fără autorizaţie de construire. Astfel, în urma verificărilor effectuate în perioada că pe timpul activității au fost aplicate: somaţii cu măsuri punctuale, invitaţii pentru reglementarea unor situații iar pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.50/1991 s-au aplicat 9 sancţiuni contravenţionale în valoare de 13500 lei.În domeniul disciplinei în construcții au fost soluționate sesizările a căror răspuns a fost comunicat petenților, în termenul legal. S-a dispus măsura demolării a două clădiri construite pe tern public fără autorizaţie de construcţie.

  •                   În domeniul controlului   comercial  s-a acționat în scopul verificării a termenului de valabilitate al produselor comercializate şi a verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate de către comercianţi, confrom Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, rep.

             S-au înregistrat şi soluţionat 6 sesizări şi au fost eliberate 12 Acorduri de funcţionare şi 15 Avize pentru orarul de funcţionare ca urmare a verificării documentaţiei depuse de către operatorii economici.

Pentru buna desfășurare a vieții cotidiene pentru asigurarea ordinii și liniștii publice în municipiul Turda, polițiștii locali au acționat în 188 cazuri în scopul soluționării reclamațiilor telefonice înregistrate atât prin apel la dispeceratul Poliției Locale  tel:(0264-317303) cât și de 13 ori prin apel ”112”.

                 În luna octombrie a.c, polițiștii locali pe timpul activităților au aplicat 477 sancțiuni contravenționale în valoare de 112.225 lei lei, dar au constatat și infracțiuni, după cum urmează: