Atributii

ATRIBUŢII:

- Asigură şi menţine ordinea şi liniştea publică pe raza Municipiului Turda;

- Asigură paza obiectivelor şi bunurilor de interes public prevazute în Planul de Paza;

- Asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor Primariei în vederea executarii unor controale sau punerea în executare a unor hotărâri ale Consiliului Municipiului Turda;

-  Asigură respectarea normelor legale privind curăţenia şi igiena localităţii, comerţul stradal, protectia mediului înconjurător, disciplina în constructii, circulatia rutieră, supravegherea unitatilor de învatamânt, parcuri, zone de agrement etc.

- Constata şi aplică sanctiuni contravenţionale conform actelor normative în vigoare.