Legislatie

LEGISLAŢIE APLICABILĂ :

 • Legea 155/2010 - a Poliţiei Locale;
  • HCL 338/2016 privind aprobarea Regulamentului si tarifelor pentru eliberarea si folosirea autorizatiei de acces tonaj privind stabilirea conditiilor de acces a autovehiculelor cu masa maxima autorizata  de peste 3.5 tone, pe strazile municipiului Turda
 • H.G  1332/2010 -  pentru apobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
 • HG 661/2001 – privind eliberarea certificatelor de producător
 • Legea 61/1991 - pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
 • Legea 60/1991 - privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
 • Legea 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Legea 677/2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie acestor date ;
 • Legea 333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Legea 326/2001 – a serviciilor publice de gospodărie comunală ce cad în răspunderea Consiliului Local
 • Legea 426/2001 – privind depozitarea deşeurilor;
 • Legea 50/91 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – republicată;
 • O.2 /2001 - privind regimul juridic al contarvenţiilor;
 • O. 27/2002 - reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • O.G 99/2000 – privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările ulterioare
 • O.U.G 195/2005 – privind protecţia mediului;
 • HCL 212/2005 - privind buna gospodarire a Municipului Turda;
 • HCL132/2007 - privind restricţionarea circulaţiei vehiculelor cu masa mai mare de 2 tone în zona centrala ( zona A ) a municipiului Turda,
 • HCL 221/2009 – privind aprobarea regulamentului pentru eliberarea acordului de funcţionare pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ şi prestări servicii, inclusive cele de alimentaţie public, pe raza municipiului Turda;
 • HCL 82/2005 – privind avizarea orarelor de funcţionare a unităţilor comerciale şi prestări servicii