Componenta

CONDUCERE:   MOLDOVAN VALER  

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI CONTROL COMERCIAL:

- şef serviciu - BOLOG AURELIAN

- 7 poliţişti locali;

SERVICIUL BAZA DE DATE, DISPECERAT ŞI EVIDENŢA PERSOANELOR:

- şef serviciu – MUREȘAN IOANA

- 2 consilieri gr.I.

- 5 poliţişti locali

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, RESURSE UMANE ŞI ACHIZIŢII PUBLICE:

- 1 şef serviciu - IURIAN CRISTINA LAURA

- 5 consilieri gr.I,

- 1 referent

- 1 personal contractual

SERVICIUL SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ:

 -1 şef serviciu – MĂNĂILĂ VASILE DOREL