Activități: PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

În vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu cu cât mai multă responsabilitate față de comunitate, Poliția Locală Turda în trimestul I al anului 2022, în baza planului anual de pregătire profesională continuă aprobat la nivelul instituției, a desfășurat activități de instruire teoretică și practică.

În cadrul pregătirii teoretice au fost dezbătute procedurile și legislația în vigoare conform competențelor conferite de lege.

Pe linia pregătirii fizice au fost repetate și dobândite procedurile tehnice de autoapărare iar în cadrul pregătirii operaționale au fost însușite ședințe de cunoaștere și tragere cu armamentul (pistol mitralieră cal.7,62 mm).

Cu respect,

DIRECTOR EXECUTIV,

Moldovan Valer