Informare

Poliția Locală Turda, vă recomandă luarea măsurilor de îndepărtare a zăpezii și gheții în vederea asigurării circulației normale a pietonilor, informându-vă că pentru buna gospodărire a localității conform prevederilor HCL212/2005 cu modificările ulterioare, toți cetățenii, Instituțiile publice, agenții economici, persoanele juridice de pe raza municipiului Turda, au obligația să asigure curățenia pe trotuarele și zonele verzi din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri inclusiv prin îndepărtarea zăpezii și a gheții în vederea asigurării circulației normale a pietonilor.

Totodată, vă aduce la cunoștiință că neluarea măsurilor de îndepărtare a zăpezii și gheții în vederea asigurării circulației normale a pietonilor se sancționează cu amendă contravențională între 400 – 800 lei conform aceleiași hotărâri a Consilului Local.

Cu respect,

DIRECTOR EXECUTIV,

MOLDOVAN VALER