În data de 05.07.2018 Poliția Locala Turda a prezentat bilanțul activităților pe semestrul I, astfel:

În perioada analizată, efectivele serviciului au acționat în conformitate cu prevederile legii nr.155/2010, a dispozițiilor primarului municipiului Turda și planului managerial al directorului Serviciului Public Poliția Locală Turda, respectând principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici, în următoarele domenii:

  1. a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
  2. b) circulaţia pe drumurile publice;
  3. e) activitatea comercială;
  4. g) alte domenii stabilite prin lege.

Pentru atingerea țintelor și obiectivelor stabilite s-au avut în atenție indicatorii de performanță stabiliți la nivelul serviciului pentru fiecare, acționându-se atât pe linie de prevenire cât și şi pe linia combaterii fenomenelor antisociale.

Pe linie de prevenire au fost organizate activităţi zilnice, la trecerile pentru pietoni din zona şcolilor şi a grădiniţelor cu scopul prevenirii accidentelor de circulaţie în care sunt implicaţi elevii şi preşcolarii și activităţi de dirijarea traficului rutier în zona centrală şi în punctele sensibile ce privesc fluidizarea circulaţiei auto şi pietonală, precum și prevenirea depozitării deșeurilor în locuri nepremise.

S-a acordat sprijin Poliţiei Municipiului Turda prin patrulări în zonele de responsabilitate în trei schimburi, soluţionarea unor solicitări prin “apel 112” şi patrule comune în domeniul rutier tot cu Poliţia Municipiului – Biroul Rutier.

Pe linia combaterii infracţionale şi contravenţionale, Poliţia Locală Turda, a desfăşurat activităţi ţinând cont de principalii indicatori de performanţă.

Au fost organizate și executate un număr de  152 acțiuni cu efective mărite, fiind constatate 11 infracţiuni (1 conducere cu permis suspendat, 1 lovire, 1 distrugere, 2 furturi: dale + produse din magazin, 6 tulburări a liniștii și ordinii publice – injurii, amenințări și acte de violență) și au ridicat în vederea confiscării bunuri constând în produse alimentare, nealimentare și țigarete în valoare de 5.100 lei.

În scopul prevenirii unor fapte şi acte antisociale s-au aplicat 286 somaţii cu măsuri punctuale, 2117 note de constatare, 156 de invitații pentru lămurirea unor situații nesoluționate în teren, și au întocmit 340 solicitări de comunicare a datelor conducătorilor auto.

Au fost puse în executare un număr de 4 mandate de aducere și au afișat la domiciliile contravenienților 293 procese verbale de contravenție din care 179 afișări, ca sprijin pentru instituții omoloage din țară.

Au fost înmanate 86 citații și s-au însoțit în 18 cazuri repezentanți din aparatul de specialitate al primarului pentru buna desfășurare a activității acestora iar în 53 de acțiuni s-a acordat sprijin în capuratea a 119 câini fără stăpân.

Au fost soluționate 205 de petiții și scrisori ale cetățenilor din care  4  sesizări s-au soluționat în colaborare cu Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor Turda.

S-au emis 92 acorduri și 101 avize pentru orarul de funcționare în baza OG99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

Au fost întocmite situaţiile solicitate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu“Cluj,  Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj – Inspecţia Muncii privind operatorii economici care desfăşoară activitate de alimentaţie publică și  de Primăria municipiului Turda  – privind cele 140 de panouri publicitare amplasate pe domeniul public în Turda.

Vezi aici bilantul complet.