Încă de la prima zăpadă, Politia Locala Turda recomandă tuturor turdenilor, ca în perioada de iarnă, a căderilor de zăpadă, pentru asigurarea fluenței traficului rutier și a bunei intervenții a autovehiculelor de dezăpezire precum și a altor utilajelor și autovehicule cu competențe în asigurarea serviciilor de urgență, să nu staționeze autovehiculele în locuri care ar împiedica accesul acestora.

Reamintim de asemena, faptul că persoanele fizice și juridice au obligația să asigure îndepărtarea zăpezii și a gheții în vederea asigurării circulației normale a pietonilor în zona imobilelor în care locuiesc sau le folosesc în alte scopuri, conform HCL 212/2005 (cu modificările ulterioare) pentru buna gospodărire a municipiului Turda.
Nerespectarea prevederilor mai sus amintite sunt sancționate de HCL212/2005 cu amenzi contravenționale cuprinse între 400 – 2500 lei.

Director Executiv,
Moldovan Valer