Poliţia Locală Turda, vă aduce la cunoștință că în perioada 01.01.2019 -15.01.2019 efectivele serviciului au actionat în conformitate cu prevederile legii nr.155/2010 a poliției locale în scopul asigurării siguranţei cetăţenilor.

Conform competențelor conferite de lege polițiștii locali au desfășurat activitatea în domeniul ordinii și liniștii publice, disciplina în construcții, protecția mediului iar în perioada de referinţă au acționat prioritar pe linia controlului comercial și a disciplinei în domeniul circulației rutiere și pietonale.

Pe linia controlului comercial în urma verificărilor specifice efectuate s-au aplicat 7 sancțiuni contravenționale în valoare de 6.000 lei pentru comercializarea produselor cu termen de valabilitate expirat dispunându-se confiscarea acestora conform prevederilor legii nr. 12/1990 (R) privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite.

În data de 08 ianuarie 2019, pentru comercializarea ambulantă a articolelor textile a căror provenientă nu s-a putut dovedi în condițiile legii, s-a aplicat 1 sancțiune contravențională în valoare de 1.500 lei și s-a dispus confiscarea a 12 buc.”cravată bărbați” în vederea comercializării acestora prin procedurile  Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Cluj.

In urma verificărilor pe linia disciplinei în domeniul circulație s-au aplicat 132 sancțiuni contravenționale în valoare de 20.000 lei, astfel :

-44 sancțiuni contravenționale în valoare de 4.400 lei s-au aplicat conform HCL212/2005 privind buna gospăodărire a municipiului, pentru nerespectarea prevederilor privind oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor pe trotuare, în stațiile TAXI, pentru ocuparea abuzivă a locurilor de parcare semnalate prin marcaje pentru care există abonament și pentru nerespectarea marcajelor rutiere , ocupând două locuri de parcare sau  parcând pe zone hașurate (interzise).

-Conform prevederilor OUG195/2002 privind circulația pe drumurile publice s-au aplicat 88 de sancțiuni contravenționale în valoare de 15.600 lei pentru oprire neregulamentară și nerespectarea semnificației indicatorului ”acces interzis”. Pentru cele 88 de sancțiuni s-a dispus și măsura complementară ”puncte penalizare” care au fost transmise  conform procedurii Serviciului Rutier -IPJ Cluj pentru implementare.

De asemenea 16 pietoni au fost sancționați pentru traversare neregulamentară prin locuri nepermise, 6 persoane pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, conform prevederilor Legii 61/1991 iar altele 3 au fost sancționate pentru construire fără autorizație precum și  dispunerea  măsurilor complementare de oprirea a lucrărilor și intrarea în legalitate conform prevederilor legii 50/1991.

În perioada analizată s-au înregistrat 54 apeluri telefonice și 14 petiții, iar pentru soluționarea aspectelor semnalate de către cetăţeni: ex. ocuprea locului de parcare pentru care există abonament, staționarea autovehiculelor pe trotuare, existența câinilor fără stăpân în parcuri, tulburarea liniștii și ordinii publice în spații publice și lipsa materialului antiderapant pe trotuare, prin dispecerat s-a dispus intervenția patrulei la fața locului pentru luarea măsurilor care se impun iar evenimentele care nu au fost de competența Poliției Locale au fost transferate spre alte instituții competente. (ex. lipsa materialului antiderapant pe trotuare, existența câinilor fără stăpân în parcuri).

Poliția Locală Turda vă asigură că acționează conform atribuțiilor prevazute de legea 155/2010 a poliției locale și este permanent la dispoziția cetățenilor în limita competențelor legale, soluționând prompt sesizările dumneavoastră

 

Director executiv,

MOLDOVAN VALER

 

 

Contact:

POLITIA LOCALA TURDA

TEL.0731300903 / 0264371307

E-mail: office@politialocalaturda.ro