Poliția Locală este structura specializată care asigură un climat de ordine și siguranță publică, care își îndeplinește misiunile în mod transparent, calitativ și cu responsabilitate, sensibil la nevoile comunității în vederea apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice private, structură care urmărește interesul public și satisfacerea nevoilor comunității turdene.

Poliţia Locală Turda în prezent funcţionează în conformitate cu prevederile Legii 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, HGR 1332/2010/2004 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Turda, în baza HCL-ului privind reorganizarea Serviciului Public – Poliţia Locală Turda, cu personalitate juridică, în subordinea Primarului municipiului Turda.

Activitatea se desfăşoară în baza principiilor: legalităţii, încrederii, a previzibilităţii, a proximităţii şi proporţionalităţii, a deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, a răspunderii şi responsabilităţii, imparțialităţii şi a nediscriminării.

Click aici pentru documentul complet.