Agenţii Poliţiei Locale Turda, în perioada 02 – 08 martie 2012 au acţionat în scopul respectării prevederilor privind buna gospodărire a municipiului Turda, pentru prevenirea faptelor de natură antisocială, a asigurării ordinii şi liniştii publice de pe raza municipiului Turda, astfel cu ocazia activităţilor executate au luat următoarele măsuri:au aplicat 15 avertismente, 20 invitaţii la sediul Poliţiei Locale în scopul clarificării abaterii săvârşite, 18 sancţiuni contravenţionale în valoare de 3.000 lei şi au legitimat 86 persoane.