În perioada stărilor de urgență și alertă Poliția Locală Turda a fost trecută sub coordonarea Poliției Municipiului Turda acționând în scopul respectării măsurilor de protecție și prevenire a răspândirii infecției umane cu noul virus COVID – 19.

Conform dispozițiilor primite, polițiștii locali au început să facă prezența autoizolaților la domiciliu, prezentându-se din ușa-n ușa la persoanele luate în evidență de către DSP CLUJ pentru a verifica dacă acestea respectă măsura impusă de autorități – aceea de a sta izolate 14 zile pentru a nu răspândi virusul. Pentru nerespectarea măsurilor impuse prin ordonanațele militare și prin Legea nr. 55/2020 au aplicat sancțiuni contravenționale.

În luna iulie a.c. s-au efectuat zilnic acțiuni în scopul păstrării distanțării sociale, fiind verificate zonele aglomerate, mijloacele transport în comun, spațiile comerciale alimentare și nealimentare (cumpărtori și vânzători deopotrivă), persoanele aflate în aceste locații și nu în ultimul rând s-a avut în vedere măsura purtării corespunzătoare a măștii de protecție. Pentru nerespecatrea măsurilor impuse prin Legea nr. 55/2020 și neluarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului, s-au aplicat 17 sancțiuni contravenționale în valoare de 6500 lei.

Concomintent cu executarea dispozițiilor privind prevenirea răspândirii virusului, în perioada analizată, polițiștii locali au continuat să acționeze și conform prevederilor conferite de Legea nr. 155/2010 a poliției locale, astfel că au soluționat un număr de 347 apeluri telefonice dintre care 26 apeluri ”112” și 65 petiții. Totodată, aceștia au acționat în scopul respectării prevederilor HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a localității și pentru prevenirea tulburării liniștii și ordinii publice, a protejării populației împotriva unor activități comerț ilicite.

            În domeniul circulației rutiere, polițiștii locali adin cadrul Biroului Siguranța Circulației au acționat cu precădere în zonele unde s-au efectuat lucrări de modernizare ale arterelor de circulație, dirijând traficul rutier și menținând siguranța circulației pietonale. Pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 195/2002 agenții constatatori au aplicat 87 de sancțiuni în valoare de 16.965 lei pentru nerespectarea disciplinei privind oprirea, staționarea și parcarea reglementări prevăzute și în HCL nr. 199/2009 pentru care au aplicat 109 sancțiuni în valoare de 11.800 lei.

Pe linia bunei gospodăriri a localității, polițiștii locali au luat măsuri pentru respectarea normelor legale privind depozitarea deșeurilor în locurile special amenjate, în containerele de colectre selectivă, identificând în stare incipientă rampele clandestine și sancționând persoanele care depozitează deșeurile în locuri nepermise, aplicându-se amenzi în valoare de 5.800 lei.

De asemenea, s-a efectuat o amplă acțiune prin care Asociațiile de proprietari au fost somate să respecte prevederile HCL nr. 199/2019 cu privire la fasonarea, tăierea vegetației crescute în jurul și în apropierea blocurilor.

Pentru nerespectarea măsurilor impuse de Consiliul Local pentru buna gospodărire a orașului s-au aplicat 35 sancțiuni contravenționale în valoare de 12.500 lei.

Pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, încălcarea normelor de conviețuirea socială prevăzute de Legea nr. 61/1991, polițiștii locali au întocmit 80 sancțiuni contravenționale în valoare de 20.700 lei.

În urma verificărilor efectuate pe linia controlului comercial, pentru expunerea spre vânzare a mărfurilor cu termen de valabilitate expirat, vânzarea ambulantă de mărfuri fără îndeplinirea condițiilor stabilite de lege, efectuarea de acte sau fapte de comerț cu bunuri a căror proveniență nu poate fi dovedită, s-au aplicat 19 sancțiuni contravenționale în valoare de 11.900 lei.

Pentru un număr de 12 procese verbale s-a impus și măsura confiscării mărfurilor în scopul valorificării acestora prin Administrația Financiară Cluj.

Pe linia disciplinei în construcții s-au verificat 65 edificări de construcții, iar pentru lipsa Autorizației de construcție în 11 cazuri s-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 13.000 lei.

În acest context, vă informăm că Poliția Locală Turda va continua acțiunile în direcțiile indicate pentru creșterea gradului de siguranță și protecție a turdenilor, siguranță rutieră, prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale din oraș iar pentru nerespectarea prevederilor legale se vor aplica sancțiuni conform legii.

Poliția Locală Turda vă stă la dispoziție în limita competențelor conferite de legislația în vigoare.

Director Executiv,

Moldovan Valer