SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI CONTROL COMERCIAL:

– şef serviciu – BOLOG AURELIAN

– 7 poliţişti locali;

SERVICIUL BAZA DE DATE, DISPECERAT ŞI RELATII PUBLICE:

– şef serviciu – MUREȘAN IOANA

– 3 consilieri gr.I.

– 5 poliţişti locali

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, RESURSE UMANE ŞI JURIDIC:

– şef serviciu – IURIAN CRISTINA LAURA

– 1 consilier juridic

– 5 consilieri gr.I,

– 1 referent

– 1 personal contractual

SERVICIUL SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ:

-1 şef serviciu – MĂNĂILĂ VASILE DOREL

– 63 politisti locali