Muresan Ioana – responsabil protectia datelor Tel./fax. 0264317303 Tel.0731300903 dpo@politialocalaturda.ro

Vă informăm că începând cu data de 25.05.2018, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circualție a acestor date (RGPD) vor fi direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Poliția Locală Turda, în calitate de entitate ce prelucrează date cu caracter personal susține aplicarea și respectarea Regulamentului General privind  Protecția Datelor (RGPD), la nivelul intituției și urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Poliția Locală Turda aplică în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora.

Confidenţialitatea datelor de trafic aferente comunicărilor pe website-ul www.politialocalaturda.ro respectă legile de protejare şi securitate a informaţiilor.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în instituției.

 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal care au fost anonimizate, criptate sau pseudonimizate, dar pot fi utilizate pentru reidentificarea unei persoane rămân date cu caracter personal și sunt vizate de RGPD.

Datele cu caracter personal care au fost făcute anonime în așa fel încât persoana fizică nu este sau nu mai este identificabilă nu mai sunt considerate date cu caracter personal. Pentru ca datele să fie cu adevărat anonimizate, anonimizarea trebuie să fie ireversibilă.

RGPD protejează datele cu caracter personal indiferent de tehnologia utilizată pentru prelucrarea datelor respective – este „neutră din punct de vedere tehnologic” și se aplică atât prelucrării automate, cât și prelucrării manuale, cu condiția ca datele să fie organizate potrivit unor criterii predefinite ( de exemplu, în ordine alfabetică). De asemenea, nu contează cum sunt stocate datele – într-un sistem de TIC, prin supraveghere video sau pe hârtie; în toate aceste cazuri, datele cu caracter personal sunt supuse cerințelor de protecție formulate în RGPD.

Exemple de date cu caracter personal:

 • un nume și prenume;
 • o adresă de domiciliu;
 • o adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com;
 • un număr de act de identitate;
 • date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil)*;
 • o adresă de protocol de internet (IP);
 • un identificator de modul cookie*;
 • identificatorul de publicitate al telefonului dvs.;
 • date deținute de către un spital sau un medic, care ar putea fi un simbol ce identifică în mod unic o persoană.

Exemple de date considerate ca neavând caracter personal:

 • codul de înregistrare al unei societăți;
 • o adresă de e-mail, cum ar fi info@societate.com;
 • datele anonimizate.

Referințe

 • Articolul 2, articolul 4 punctele 1 și 5 și considerentele (14), (15), (26), (27), (29) și (30) ale RGPD
 • WP 01248/07/RO, WP 136 Avizul 4/2007 privind conceptul de date cu caracter personal
 • Avizul 05/2014 al Grupului de lucru al articolului 29 privind tehnicile de anonimizare

 

CE CONSITUIE PRELUCRAREA DE DATE?

„Prelucrarea” acoperă o varietate amplă de operații efectuate asupra datelor cu caracter personal, inclusiv prin mijloace manuale sau automate. Aceasta include colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminareasau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin mijloace neautomatizate, dacă aceasta face parte dintr-un sistem structurat de evidență a datelor.

Exemple de prelucrare

 • managementul personalului și administrarea statelor de plată;
 • accesarea/consultarea unei baze de date cu persoane de contact care conține date cu caracter personal;
 • trimiterea de e-mailuri promoționale*;
 • distrugerea de documente care conțin date cu caracter personal;
 • postarea/plasarea fotografiei unei persoane pe un site web;
 • stocarea adreselor IP sau a adreselor MAC;
 • înregistrarea video (CCTV).

Referințe

Articolul 4 punctele 2 și 6 din RGPD.

Politica  privind  gestionarea datelor cu caracter personal în contextul pandmiei Covid 19